Στόχοι του Ιδρύματος

 

Στόχοι του Ιδρύματος είναι η στέγαση, φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση, προστασία, άσκηση, ψυχαγωγία, θεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση των ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παρέχεται και ψυχολογική στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους.

Τα άτομα ζουν σε ένα περιβάλλον αγάπης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής, όπου εφαρμόζονται προγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες και δυνατότητες τους.Τους παρέχονται ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των σωματικών και πνευματικών τους ικανοτήτων για αυτοεξυπηρέτηση, ατομική φροντίδα, κοινωνική προσαρμογή και διευκόλυνση της ένταξης τους στο κοινωνικό σύνολο ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή και καλύτερη ποιότητα ζωής.