Καλωσορίσατε

  • Ο Σκοπός μας

    Ο σκοπός του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου είναι να προσφέρει διαμονή, προστασία, φροντίδα, κοινωνική προσαρμογή, άσκηση, ψυχαγωγία, αποκατάσταση, κ.α., για άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Δραστηριότητες

    Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος κοινωνικής προσαρμογής.

  • Προγράμματα

    Το Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου παρέχει άλλα προγράμματα με στόχο τη σωματική και ψυχική βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Tip της ΗμέραςImage1\